På mäster Olofs tid

Den gången eldades miljonerna
Till att förverkliga visionerna
Att ha en dröm var en filosofi
På mäster Olofs tid

Så sjunger Björn Afzelius i en av sina sista skivor, några år innan sin död i låten “På mäster Olofs tid“.

I dessa tider är det så befriande att bara sjunka ner i visionära texter, tal eller skrifter.
Jag hämtar nästan alltid min kraft i visionen.
Sen är det verkligheten som skapat mig till socialdemokrat.
Ibland är det så förbannat tråkigt och jobbigt att tänka hur vi ska bygga samhället i regeringsställning när vi har den största borgerliga majoriteten i riksdagen sen rösträttens införande typ.
Detta gör ju såklart att vår vision måste kompromissas med.
Vi tvingas till eftergifter för att överehuvudtaget röra oss framåt. Det här i sig är inte konstigt, men det påverkar oss. I alla fall mig.
Därför tycker jag att det är väldigt viktigt för Socialdemokratin att alltid peka ut vägen.
Att när vi nu reformerar samhället under ett hårt borgerligt tryck är noggranna med att visa vart vi ville och sen förklara varför vi inte kan gå hela vägen just nu.
Det är inte oansvarigt eller fult att säga att vi  egentligen ville längre.

Ibland romantiserar vi kring historien på ett sätt som inte är så progressivt, men Olof Palme är värd att aldrig glömma. Han sätt att prata om visionen ochmålet med vår kamp är oslagbart.
Vila i frid bästa kamrat!

Lämna en kommentar