En profilbild på Anki Göransson.

Vinstintresset förvrider välfärdens sätt att fungera

“Våra gemensamma skattepengar ska inte gå till vinstjakt. De ska gå till välfärden. Därför är det viktigt att det finns vinstbegränsningar så kvalité kan säkras för våra medborgare oavsett var man bor.”

I dag går flera miljarder av det vi betalar i skatt till vinster och inte så sällan till riskkapitalbolag. Det som kostar mest pengar i välfärden är personalen.

Därför är det inte konstigt att det är där som företagen sparar in pengar för att göra vinst, detta utarmar välfärden då vinst går före kvalité. Lägre personaltäthet ökar också stressen för de anställda.

Enligt en ny utkommen rapport som Kommunal har gjort, så har andelen personal som vill lämna vården ökat. Ungefär var fjärde anställd i äldreomsorgen säger att dom vill lämna yrket inom tre år. På sex år har andelen som vill lämna jobbet i äldreomsorgen ökat med fem procentenheter. Från 22 till 27 procent.

Den största orsaken till sjukskrivning inom vård och omsorg är psykisk ohälsa. Den är så hög som 40 procent av de sjukskrivna. Många av dessa är unga och har inte varit särskilt länge inom yrket.

Andelen personal som känner glädje och är motiverade minskar med graden av psykisk ansträngning där stressen har ökat på ett oroande sätt. Det är för många medarbetare som är underställda varje chef och dom finns alldeles för långt från verksamheten.

Lösningen på detta kan inte göras på bara ett sätt, men det som är riktigt bråttom är att få in fler händer i vård och omsorg. Att ge personalen ökat inflytande och större delaktighet.

Att vi får ett Vård och Omsorgscollage i hela landet, så det går säkerställa att kvalité är lika hög oavsett var man bor och arbetar. Att personalen får kompetensutveckling inom sitt yrke för att klara de nya utmaningar som vi står inför. Detta behövs också för att höja statusen och attraktiviteten.

Det är många i dag som känner oro att välfärden inte finns när man behöver den. Därför måste trygghet i vården gå före skattesänkningar.

Därför välkomnar jag den satsning på betydligt fler medarbetare i vården och bättre arbetsmiljö som Socialdemokraterna nu har utlovat. Då är det viktigt att det finns en ordentlig facklig-politisk samverkan.

Frågan om vinster i välfärden är ju också en fråga hur vi ser på varandra och på samhället. När alliansen införde Lagen om valfrihet LOV och Vårdvalet så fördes det inte in några särskilda pengar för detta, utan betydligt fler aktörer skulle vara med och dela på pengarna.

Vinstintresset förvrider välfärdens sätt att fungera när marknaden blir överordnad. Privata aktörer etablerar sig oftare i storstadsområden där det finns en bättre marknad med ofta friskare medborgare. Detta är inte valfrihet på lika villkor. Det finns i dag många delar i vårt avlånga land som inte kan upprätta en god vård utan svårt sjuka får åka långa sträckor för att komma till sin läkarkontakt.

Oftast är det de mest sjuka som drabbas hårdast Därför är det viktigt att tänka på det när vi går och röstar. Det är endast när det finns facklig-politisk samverkan som de fackliga organisationerna kan vara med och påverka. Våra gemensamma skattepengar ska inte gå till vinstjakt. De ska gå till välfärden. Därför är det viktigt att det finns vinstbegränsningar så kvalité kan säkras för våra medborgare oavsett var man bor.

Lämna en kommentar