Bild på Magnus Johansson.

En stark välfärd är grundbulten i en demokrati!

“Ibland är det inte så svårt. Välfärden är till för alla och ska användas efter behov.”

 

Ibland är det ganska enkelt. Sverige behöver mer välfärd, den ska vara generell så alla omfattas och den ska användas efter behov.

Den ska finansieras i solidariskt i  skattesystemet och  våra gemensamma medel ska inte användas till vinster i välfärdsbolagen.

När Svenskt Näringsliv och Alliansen presenterar sina lösningar på välfärden ska så är det enda vi hör “Sänk skatten”.

Sänkt skatt kommer enbart ge mera orättvisa i samhället och mindre resurser till vård, skola och omsorg.

Sänkt skatt betyder mindre välfärd till folket. Vi behöver mer trygghet för vanligt folk, inte mindre.

När Sverige gick med i EU 1995 hade landet de klart största offentliga utgifterna jämfört med den samlade ekonomin, BNP, i EU. Närmare 64 procent av ekonomin utgjordes av statens utgifter. I den senaste sammanställningen från Eurostat, som avser 2016, var de statliga utgifterna i Sverige knappt 50 procent, vilket innebär sjunde mest i EU.”

Nu har den borgerliga skattesänkarpolitiken visat att det är fel väg att gå. Den leder bara till ökad otrygghet.

Vi ska känna trygghet när vi behöver hjälp, trygga människor är inte rädda för andra kamrater i samhället.

De som oftast behöver välfärden mest är de som har svårast att kräva den.

En stark välfärd är grundbulten till demokrati!

Nu står kampen inför valet om en välfärd för alla eller ökad otrygghet med sänkt skatt.

Lämna en kommentar