Klassamhället dödar

”I rapporten slår man fast att lågutbildade löper en betydligt högre risk att dö av den cancer man drabbats av, jämfört med högutbildade. Hur är det ens möjligt?!”

Vi har i dagarna kunnat såväl läsa som höra om nyheten att cancervården inte är jämlik! Detta finns att läsa i Cancerfondens senaste rapport.

I rapporten slår man fast att lågutbildade löper en betydligt högre risk att dö av den cancer man drabbats av, jämfört med högutbildade. Hur är det ens möjligt?!

Enligt rapporten kostar ojämlikheten 2 900 människors liv varje år. Orsakerna till denna skillnad är flera och skiljer sig åt beroende på vilken diagnos som man drabbats av. Tidigare studier har visat att tiden från det att man fattar misstanke till det att man får en diagnos och från det att man fått en diagnos till det att man får behandling oftare är längre för lågutbildade, jämfört med högutbildade.

Det man också slås av i rapporten är att högutbildade får tillgång till såväl mer som bättre behandling. Detta visar att Sverige 2018 fortfarande har väldigt långt kvar till jämlikhet. Kan detta bero på att man som lågutbildad inte har vetskap om vad man kan kräva eller handlar det om synsätt? Oavsett vad är det helt oacceptabelt!

Ojämlika förhållanden inom vården strider helt klart mot hälso och sjukvårdslagen. Lagen säger klart och tydligt att jämlikhet ska råda.

”-3 kap. Allmänt

1 § Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.”

Nu krävs vilja och insatser för en jämlik vård. Social bakgrund får inte avgöra liv eller död inom vården! Istället ska lagen följas. Från var och en efter förmåga åt var och en efter behov.

https://www.cancerfonden.se/cancerfondsrapporten/utbildningsniva-paverkar-risken-att-do-i-cancer

Mats har satt tänderna i canserfondens rapport för 2018. ovan finner ni länken till rapporten

Lämna en kommentar