Bild på Magnus Johansson.

Alliansens framtidsvision – Sänkt lön för vanligt folk

“Man driver även den vansinniga linjen om att sänka löner via lag, man tar sig för pannan. Tidningen Arbetet har räknat på vad lönen blir olika LO-yrken. Restauranganställda, bilmekaniker och fastighetsskötare skulle tjäna runt 11 000kr/mån på en heltidslön”

Vi ser hur förslagen haglar från Alliansen om förändringar för arbetsmarknaden. Nu har Björklund än en gång lyckats övertala resten av Alliansen om att alla gymnasieprogram inte behöver ge högskolebehörighet.
När de testade detta förra gången så sjönk ansökningarna till de praktiska programmen kraftigt eftersom våra ungdomar är smarta och inser att de behöver denna kompetens. I dagens arbetsliv är det troligt att man behöver byta inriktning i sin karriär.

Alliansens argument är samma som förra gången de misslyckades med detta försök. ”Alla elever behöver inte bli akademiker”. Det är ju förvisso sant, men för att klara sig på arbetsmarknaden krävs det att man har motsvarande kompetens från gymnasienivå. Det finns inget som tyder på att vi behöver mindre kompetens för framtidens arbetsliv. Vi behöver alltså därför både studieförberedande och yrkesinriktade program med hög nivå på gymnasiet.

Alliansen brukar ju alltid säga att ”marknaden” får bestämma vad som är dåligt eller bra men nu gäller tydligen inte detta, för marknaden inser att man behöver kompetens även på framtidens arbetsmarknad. Lägre kompetens innebär över tid lägre löner. Det kanske ändå är det som är syftet med Alliansens förslag?

Man driver även den vansinniga linjen om att sänka löner via lag, man tar sig för pannan. Tidningen Arbetet har räknat på vad lönen blir olika LO-yrken. Restauranganställda, bilmekaniker och fastighetsskötare skulle tjäna runt 11 000kr/mån på en heltidslön.

Detta visar att Alliansen ha större klyftor i samhället.

Vi som säljer vår arbetskraft behöver ett jämlikt samhälle för alla människors lika värde.

I ett tryggt och solidariskt samhälle utvecklas individer.

Tänk på det när vi går till röstlokalerna i höst.

Lämna en kommentar