M, KD och SDs budget – Slår stenhårt mot vanligt folk

Politik handlar ju om vägval och värderingar. Jag kan förstå om det inte är enkelt att hänga med vad som händer inom politiken med sonderingsuppdrag, regeringsförhandlingar och budgetförhandlingar. Men nu till den delen som faktiskt spelar roll, den ekonomiska politiken. Det som påverkar vanligt folk mest i vardagen. Den budget som M, KD och SD röstade igenom i riksdagen, den slår stenhårt mot vanligt folk.

De konservativa krafterna i Sveriges riksdag genom Moderaterna och Kristdemokraterna har nu med hjälp av det yttersta högerpartiet Sverigedemokraterna, röstat fram en budget för Sverige 2019. Med anledning av det så måste vissa frågor ställas!

Är en konservativ politik framtiden för Sverige och det som ger vanligt folk trygghet?
Är detta en budget för vanligt folk?

Med slopad avdragsrätt för fackföreningsavgifter när arbetsgivarna får ha kvar sin avdragsrätt.
Med kraftiga nedskärningar på arbetsmarknadspolitiken genom att avskaffa extratjänster och kasta ut de som är svagast i arbetslöshet.
Med stora neddragningar på arbetsmiljöarbetet.
Med neddragningar i subventionerna till bostadsbyggandet, på klimatinvesteringar och på utbildningar.
Med utökat Rutbidrag vilket mest gynnar de rika.
Med sänkta skatter, mest för den tiondel som tjänar mest.
Med nedläggning av Jämställdsmyndigheten.

Kommer detta att stärka Sverige, göra Sverige tryggare och mer jämställt för vanligt folk?

Nej, det tror vi inte. Vi tror att det snarare gör Sverige mer ojämlikt och ökar på klyftorna där dom som tjänar allra mest är vinnarna och våra medlemmar får betala priset.
Nu gäller det att ta ansvar för Sverige, detta görs genom att se till att vi får ett styre som ger vanligt folk trygghet.

Lämna en kommentar