Greta Thunberg, vår tids August Palm?

Måste bara applådera Greta Thunberg och det engagemang som hon för över på våra barn och deras framtid. Det vi nu ser kan vara vår tids stora nya folkrörelse.

Vad menar jag då? Jo det jag menar är den globala uppslutning runt klimatfrågan som har fått fäste i speciellt barn och unga.

Denna rörelse startades av bland annat Greta Thunberg, har efter detta fått en fantastisk spridning och nu är frågan hur vi kan förvalta detta och se till att det bidrar till att även våra barn och barnbarn kan leva utan att förstöra vår fina jord. Det är idag en himla massa barn och ungdomar som har valt att engagera sig i frågan om miljön och hur vi människor påverkar miljö och till och med förstör miljön. Detta kan påminna om hur arbetarrörelsen i början av 1900-talet drog igång med mäster Palm i spetsen och har sedan spridit sig att bli en framgångsfaktor för att se till att vårt lilla land i Norr har blivit så framgångsrikt.

Detta engagemang borde stöttas och hedras av oss alla som vill ha en jord att leva påp och att även våra barn i generationer kan fortsätta att leva.

Men hur bemöter vi och tar hand om detta fantastiska engagemang som sprider sig över vår planet?

I media får det ett stort utrymme och de flesta är nog överens om att ”något” måste göras. Det är dock en hel del som faktiskt GÖR något och det skall vi vara stolta över och även vara med och stötta.

Men det som förvånar mig är att det samtidigt finns de som häcklar och gör sig lustiga över det engagemang som dessa barn och ungdomar har. Det är ofta kränkta vita medelålders män som skapar nidbilder och ifrågasätter hur relevant detta engagemang och till och med så har jag sett att de ifrågasätter deras metoder att bedriva opinion på!

Detta är djupt tragiskt och lämnar en hel del att fundera över, men nu gäller det att vi tillsammans tar tillvara detta engagemang och att vi tillsammans lyssnar på den oro som dessa aktivister har.

Sedan måste vi tillsammans också tala om för de rövhattar som försöker att störa detta fina engagemang att de måste vara just vuxna i detta läge och stötta eller åtminstone vara in lyssnande.

Så jag uppmanar er alla att stödja och stötta det miljöengagemang som nu barn och ungdomar har med Greta Tunberg i spetsen. Detta leder bara till något bättre. Eller åtminstone lyssna på vad de har att säga för det rör oss ALLA.

Thomas Olsson, ordförande i LO-distriktet i Småland och Blekinge