Bostadsmarknaden är inte mättad – hundratusentals unga står i kö till en bostad

Nu har vi nåtts av en idel ström av rapporter som gör gällande att bostadsmarknaden är mättad. Nu minskar byggandet för att det inte säljs tillräckligt av de byggda bostäderna.

Paradoxalt nog så står hundratusentals unga i köer till bostäder de antagligen inte kommer ha råd med eller få tillgång till på väldigt många år, alternativt blir de erbjudna svartkontrakt som kan innebära extrem trångboddhet till alltför höga kostnader helt utan rättigheter. Är inte det lustigt?

Vi matas med information om hur oekonomisk försvarbar den svenska modellen på bostadsmarknaden är för företag och deras vilja att investera i den. Trots det har utländska intressen letat sig hit och det kan väl inte vara helt utan anledning? Att bostäder har köpts i investeringssyfte kan väl inte vara helt utan anledning. Men det som visar sig nu är att det har byggts väldigt mycket för ett visst klientel.

Marknaden kanske håller på att mättas. Men då är det marknaden med en viss typ av boende. Inte boende och hem generellt. Generellt finns det fortfarande ett stort behov av att fler hem produceras. Men det kräver en annan typ av inställning och avkastningen kommer säkerligen inte att vara lika hög som med de nu byggda hemmen. Om vi menar allvar med att vi ska ha ett samhälle för alla och inte bara urholka orden måste vi vara beredda att göra något också.

Eftersom marknaden inte tar ansvaret och rimligen inte borde förväntas göra det häller, (ett företag är ju först och främst intresserat av vinst i rent fortlevnadssyfte om inte annat), måste vi som samhälle kliva fram och kräva ansvar. Det innebär politiskt ansvarstagande där reglering och subventioner anpassas till en större del av befolkningen.

Alternativet är att vi får 1:a klassens medborgare och andra klassens medborgare. Jag vet vad jag väljer och vill se mina barn växa upp i. Vet du?

Lämna en kommentar