Det är lika obekvämt att arbeta klockan tre en lördagsnatt oavsett vilken yrkestitel du har

I Region Kronoberg har alla anställda som arbetar på obekväma arbetstider (kväll, natt och helg) fått ett extra tillägg till den kollektivavtalade OB-ersättningen. Detta extra tillägg är en satsning för att marknadsföra sig som arbetsgivare när man rekryterar personal och på så sätt locka fler att söka jobb i regionen. Nu har den moderatledda Alliansen i regionen bestämt sig för att endast fortsätta med det extra OB-tillägget endast till sjuksköterskor. Som arbetsgivare gör man alltså skillnad på olika yrkesgrupper, man skiljer på sin personal. Det är precis lika obekvämt för en undersköterska eller skötare att arbeta natt som det är för en sjuksköterska. 

Utbildad personal inom vård och omsorg är en bristvara idag. Att ta bort det tillägg som idag är en extra bonus är att göra sig själva en rejäl otjänst som arbetsgivare.

Veckan före jul besökte ordföranden för Kommunal Sydost Centrallasarettet i Växjö. Där möttes hon av medlemmar som sa att de redan har börjat se sig om efter andra arbeten. Som undersköterska är man idag en eftertraktad arbetskraft. Om man då inte blir uppskattad av sin arbetsgivare så är det inte särskilt konstigt om man söker sig till andra arbetsgivare.

I massmedia har regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson sagt att regionen är fullbemannad när det gäller undersköterskor. Då blir frågan; hur ser rekryteringsbehovet ut? Behövs det inga undersköterskor i sommar, i höst och kanske till nästa vinter i Region Kronoberg? Lön är en del i att vara en attraktiv arbetsgivare, arbetsvillkor är en annan. Istället för att vara en föregångare bland Sveriges regioner blir Region Kronoberg nu istället en bakåtsträvare av rang. Detta är inte vad vi kallar en attraktiv arbetsgivare.

All heder till de partier som i media den senaste veckan sagt att de tänker rösta mot alliansstyrets förslag. Vår förhoppning är att även alliansen tar sitt förnuft till fånga och ändrar sitt förslag. Att få en uppskattning i form av ett extra OB-tillägg är en förmån; Låt de proffsiga medlemmarna i Kommunal få behålla den förmånen!

Mahlin Bergman
Ordförande, Kommunal Sydost

Thomas Olsson
Ordförande, LO-distriktet i Småland och Blekinge

Med hänvisning till:
https://www.smp.se/vaxjo/fortsatt-hojt-ob-i-regionen-men-inte-till-underskoterskor/

SD och Svenskt Näringsliv sprider lögner om skyddsombuden

Sverigedemokraterna och Svenskt Näringsliv sprider just nu direkt osanning om skyddsombudens roll och koppling till Socialdemokraterna. Låt mig därför komma med ett förtydligande som är mer sansat än vad som sägs i den högljudda debatt som pågår i sociala medier: Det finns inget krav på någon som vill bli skyddsombud att vara medlem i Socialdemokratiska partiet, varken för skyddsombud inom LO-kollektivet, TCO eller Saco. Ett skyddsombuds agerande kan däremot inte stå i strid med fackförbundets stadgar.

Så här utses skyddsombud:

  • Arbetstagarna väljer ett skyddsombud
  • Fackförbundet som är bundet av kollektivavtal utser skyddsombudet, förutsatt att den är medlem i förbundet. Finns ingen medlem i avtalsbärande förbund kan arbetstagarna välja annan person.
  • Vill ingen bli skyddsombud, kan ett regionalt skyddsombud bistå genom att organisera arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen och verka för att arbetsgivaren följer arbetsmiljöreglerna.

Koppling till ett fackförbund är avgörande med tanke på de trakasserier som skyddsombuden ibland utsätts för. Ett skyddsombud som står utan det fackliga stödet kan personligen bli skadeståndsskyldig till arbetsgivaren vid ett felaktigt agerande då förbundet tar kostnaderna vid en rättstvist.

Svårigheten att få skyddsombud vid arbetsplatser bottnar i frågor om rädsla för att bli utsatt för trakasserier från arbetsgivaren vid krav på åtgärder. På arbetsplatser där osäkra anställningar förekommer kan agerande i arbetsmiljöfrågor leda till att anställningen avslutas. Därav behovet av stöd från förbundet för att hantera uppdraget. De regionala skyddsombuden gör ovärderliga insatser på arbetsplatser där ingen vågar ta på sig uppdraget. Att skilja skyddsombud och regionala skyddsombud från det fackliga stödet skulle medföra en sämre arbetsmiljö än den vi idag bevittnar på svenska arbetsplatser.

I dagsläget dör människor på arbetsplatser, både på grund av olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar. Många är de regionala skyddsombuden som ingriper och därmed undviker fara för liv och hälsa. Vi måste därför verka för att fler vill ta på sig uppdraget som skyddsombud eller regionalt skyddsombud snarare än att skilja dem från det enda stöd de har idag. Det borde både Sverigedemokraterna och Svenskt Näringsliv inse.

Thomas Olsson
Ordförande LO-distriktet i Småland och Blekinge

Studio Ståndpunkt avsnitt 6 – Mattias Schulstad

I vårsäsongens sista avsnitt gästas vi av ingen mindre än Mattias Schulstad. Mattias är utredare och jobbar på enheten VUA – Välfärd, Utbildning, Arbetsmarknad. Dagens samtal handlar om läget på arbetsmarknaden där Mattias pedagogiskt förklarar hur arbetsmarknaden ser ut med hjälp av tre ringar. Men även hur man kan engagerar sig fackligt och varför det är så viktigt att facket är delaktig i upphandlingsprocessen.

Studio STÅNDPUNKT. avsnitt 3 – Sandra Danielsson

Idag gästas vi av Sandra Danielsson som är verksamhetskoordinator på LO-distriktet i Småland och Blekinge. Samtalet utgår idag från LOs rapport Program för omfördelning – sex punkter för att minska inkomstskillnaderna. Sedan 80-talet är Sverige det land där inkomstskillnaderna har ökat mest och Sverige som länge varit i toppen vad gäller jämlikhet men har idag tappat till 10:e plats.
Rapporten går att läsa i sin helhet på denna länk.

Välkomna till Studio STÅNDPUNKT.

Här kommer ni kunna hitta vårt eget samhällsprogram Studio- STÅNDPUNKT. I programmet kommer vi att bjuda in intressanta gäster och gå på djupet i olika frågor. Programmet kommer släppas en gång i månaden, och har ni förslag eller önskemål på gäster så är det bara att höra av sig!

/ Mats Griph Ombudsman LO- distriktet i Småland och Blekinge 
Redaktör STÅNDPUNKT.