Välfärd för vanligt folk!

Bild på Magnus Johansson.

“Nu bygger vi ut vår välfärd genom att vi har en stark ekonomi och inte prioriterar skattesänkningar till de som redan har höga inkomster.”

Nu bygger vi ut vår välfärd genom att vi har en stark ekonomi och inte prioriterar skattesänkningar till de som redan har höga inkomster.

Personalen inom välfärden är vår trygghet och ryggrad att satsa på deras arbetsmiljö och anställningsförhållanden är därför oerhört viktigt.

Såhär formulerar Socialdemokraterna sina välfärdskrav.

Stoppa vinstjakten
Vårdens resurser ska gå till att säkerställa en bra vård till alla efter behov. För att det ska bli verklighet vill Socialdemokraterna ändra lagstiftning, se över ersättningssystem och andra viktiga styrsystem för att säkerställa att det är behoven som styr vården, inte marknadsintresset.

Stopp för tvångsprivatiseringar
Socialdemokraterna ser hur privatiseringarna i vården skapar problem och vill därför ta bort lagstiftningen (den så kallade ”tvångs-LOV”) som tvingar landstingen att alltid ge privata vårdcentraler rätt att starta oavsett behov.

Stoppa gräddfiler i vården – Förbud mot att köpa sig före i kön
Vi vill införa ett förbud mot att köpa sig före i kön i offentligt finansierad vård och samtidigt garantera insyn i hur privata vårdgivare hanterar försäkringspatienter i vårdköer.

Skapa ordning och reda i vården – Insyn för medborgarna i vårdbolagen
Svenska folket betalar sjukvården via skatt och har rätt att veta vad deras skattepengar används till – även i privat driven sjukvård. För oss går offentlighetsprincipen före företagens informationssekretess. Socialdemokraterna vill därför införa offentlighetsprincipen inom hela vården.

Ordning och reda i den digitala vården
Digitaliseringen möjliggör bättre tillgänglighet för den som behöver vård och minskad administration för personalen. Patienternas behov och säkerhet måste dock alltid gå först – även på nätet. Därför vill vi styra upp regelverken för den digitala vården.

Att våra kamrater som arbetar inom välfärden blir fler och får mera arbetskamrater gynnar hela samhället oavsett vad vi jobbar med.
Förbunden har genom LO länge drivit på för stora investeringar inom välfärden. Det ställer vi emot stora skattesänkningar som driver isär samhället och skapar orättvisor. Det är den stora konflikten inför valet.

RÖSTA FÖR ETT MER JÄMNLIKT OCH RÄTTVIST SVERIGE 9 SEPTEMBER

Alliansens framtidsvision – Sänkt lön för vanligt folk

Bild på Magnus Johansson.

“Man driver även den vansinniga linjen om att sänka löner via lag, man tar sig för pannan. Tidningen Arbetet har räknat på vad lönen blir olika LO-yrken. Restauranganställda, bilmekaniker och fastighetsskötare skulle tjäna runt 11 000kr/mån på en heltidslön”

Vi ser hur förslagen haglar från Alliansen om förändringar för arbetsmarknaden. Nu har Björklund än en gång lyckats övertala resten av Alliansen om att alla gymnasieprogram inte behöver ge högskolebehörighet.
När de testade detta förra gången så sjönk ansökningarna till de praktiska programmen kraftigt eftersom våra ungdomar är smarta och inser att de behöver denna kompetens. I dagens arbetsliv är det troligt att man behöver byta inriktning i sin karriär.

Alliansens argument är samma som förra gången de misslyckades med detta försök. ”Alla elever behöver inte bli akademiker”. Det är ju förvisso sant, men för att klara sig på arbetsmarknaden krävs det att man har motsvarande kompetens från gymnasienivå. Det finns inget som tyder på att vi behöver mindre kompetens för framtidens arbetsliv. Vi behöver alltså därför både studieförberedande och yrkesinriktade program med hög nivå på gymnasiet.

Alliansen brukar ju alltid säga att ”marknaden” får bestämma vad som är dåligt eller bra men nu gäller tydligen inte detta, för marknaden inser att man behöver kompetens även på framtidens arbetsmarknad. Lägre kompetens innebär över tid lägre löner. Det kanske ändå är det som är syftet med Alliansens förslag?

Man driver även den vansinniga linjen om att sänka löner via lag, man tar sig för pannan. Tidningen Arbetet har räknat på vad lönen blir olika LO-yrken. Restauranganställda, bilmekaniker och fastighetsskötare skulle tjäna runt 11 000kr/mån på en heltidslön.

Detta visar att Alliansen ha större klyftor i samhället.

Vi som säljer vår arbetskraft behöver ett jämlikt samhälle för alla människors lika värde.

I ett tryggt och solidariskt samhälle utvecklas individer.

Tänk på det när vi går till röstlokalerna i höst.

En stark välfärd är grundbulten i en demokrati!

Bild på Magnus Johansson.

“Ibland är det inte så svårt. Välfärden är till för alla och ska användas efter behov.”

 

Ibland är det ganska enkelt. Sverige behöver mer välfärd, den ska vara generell så alla omfattas och den ska användas efter behov.

Den ska finansieras i solidariskt i  skattesystemet och  våra gemensamma medel ska inte användas till vinster i välfärdsbolagen.

När Svenskt Näringsliv och Alliansen presenterar sina lösningar på välfärden ska så är det enda vi hör “Sänk skatten”.

Sänkt skatt kommer enbart ge mera orättvisa i samhället och mindre resurser till vård, skola och omsorg.

Sänkt skatt betyder mindre välfärd till folket. Vi behöver mer trygghet för vanligt folk, inte mindre.

När Sverige gick med i EU 1995 hade landet de klart största offentliga utgifterna jämfört med den samlade ekonomin, BNP, i EU. Närmare 64 procent av ekonomin utgjordes av statens utgifter. I den senaste sammanställningen från Eurostat, som avser 2016, var de statliga utgifterna i Sverige knappt 50 procent, vilket innebär sjunde mest i EU.”

Nu har den borgerliga skattesänkarpolitiken visat att det är fel väg att gå. Den leder bara till ökad otrygghet.

Vi ska känna trygghet när vi behöver hjälp, trygga människor är inte rädda för andra kamrater i samhället.

De som oftast behöver välfärden mest är de som har svårast att kräva den.

En stark välfärd är grundbulten till demokrati!

Nu står kampen inför valet om en välfärd för alla eller ökad otrygghet med sänkt skatt.