Ett högt pris i ett svårt läge

Jag ska försöka mig på ett nyanserat inlägg angående överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna i detta ytterst känslosamma ämne. Det är ett svårt läge och Sverige har varit utan ny regering sedan valet i september. Det är valresultatet som styr och priset för att hålla bort Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna från makten är högt oavsett vad många tycker och känner.

Det är mycket i uppgörelsen som inte är bra, inte bra alls, speciellt när det gäller den ekonomiska omfördelningspolitiken, inskränkningar i LAS och fri hyressättning. När det gäller inskränkningar i arbetsrätten så måste jag ändå nämna att det år arbetsmarknadens parter som fått uppdraget dock med ett hot om lagstiftning om parterna inte kommer fram. Detta är väl just en del som upprör när arbetsmarknadens parter måste förhandla under ett tvång om lagstiftning, men jag har förtröstan i svenska modellen och tror att den kommer att leverera även i denna fråga så att de anställda kan behålla sin trygghet. Annars hamnar det på de fackliga organisationerna reagera med tydlighet.

I överenskommelsen är det tydligt att Centern och Liberalerna är överkompenserade och att det kommer leda till att Socialdemokraterna behöver genomföra en liberal politik vilket jag inte tror gagnar LO-förbundens medlemmar dessvärre.

Men i allt fokus på det som är mindre bra missar vi lätt att det finns en del bra satsningar i uppgörelsen, satsningar på miljön, mer resurser till välfärden och att vi faktiskt får en regering ledd av Socialdemokraterna. För vad är alternativet? Jo extraval säger många särskilt inom vänstern, men då ska vi inte glömma att om Löfven röstas ner går nog frågan till Kristensson innan det blir aktuellt med extraval. Då kommer nog C och L lägga ner sina röster och vi får en ultra konservativ regering med stöd från SD.

Speciellt mot bakgrund av överenskommelsen så måste vi i LO bevaka medlemmarnas intressen och det ska vi göra nationellt, regionalt och lokalt. Vi kommer att ta alla chanser att föra fram våra synpunkter i de forum vi kan. Vi kommer alltid att ha medlemmarnas intressen främst även om det innebär kritik mot sittande majoritet. Men en sak är säker, det är och kommer att vara en intressant och historieskrivande mandatperiod.

M, KD och SDs budget – Slår stenhårt mot vanligt folk

Politik handlar ju om vägval och värderingar. Jag kan förstå om det inte är enkelt att hänga med vad som händer inom politiken med sonderingsuppdrag, regeringsförhandlingar och budgetförhandlingar. Men nu till den delen som faktiskt spelar roll, den ekonomiska politiken. Det som påverkar vanligt folk mest i vardagen. Den budget som M, KD och SD röstade igenom i riksdagen, den slår stenhårt mot vanligt folk.

De konservativa krafterna i Sveriges riksdag genom Moderaterna och Kristdemokraterna har nu med hjälp av det yttersta högerpartiet Sverigedemokraterna, röstat fram en budget för Sverige 2019. Med anledning av det så måste vissa frågor ställas!

Är en konservativ politik framtiden för Sverige och det som ger vanligt folk trygghet?
Är detta en budget för vanligt folk?

Med slopad avdragsrätt för fackföreningsavgifter när arbetsgivarna får ha kvar sin avdragsrätt.
Med kraftiga nedskärningar på arbetsmarknadspolitiken genom att avskaffa extratjänster och kasta ut de som är svagast i arbetslöshet.
Med stora neddragningar på arbetsmiljöarbetet.
Med neddragningar i subventionerna till bostadsbyggandet, på klimatinvesteringar och på utbildningar.
Med utökat Rutbidrag vilket mest gynnar de rika.
Med sänkta skatter, mest för den tiondel som tjänar mest.
Med nedläggning av Jämställdsmyndigheten.

Kommer detta att stärka Sverige, göra Sverige tryggare och mer jämställt för vanligt folk?

Nej, det tror vi inte. Vi tror att det snarare gör Sverige mer ojämlikt och ökar på klyftorna där dom som tjänar allra mest är vinnarna och våra medlemmar får betala priset.
Nu gäller det att ta ansvar för Sverige, detta görs genom att se till att vi får ett styre som ger vanligt folk trygghet.