Det är lika obekvämt att arbeta klockan tre en lördagsnatt oavsett vilken yrkestitel du har

I Region Kronoberg har alla anställda som arbetar på obekväma arbetstider (kväll, natt och helg) fått ett extra tillägg till den kollektivavtalade OB-ersättningen. Detta extra tillägg är en satsning för att marknadsföra sig som arbetsgivare när man rekryterar personal och på så sätt locka fler att söka jobb i regionen. Nu har den moderatledda Alliansen i regionen bestämt sig för att endast fortsätta med det extra OB-tillägget endast till sjuksköterskor. Som arbetsgivare gör man alltså skillnad på olika yrkesgrupper, man skiljer på sin personal. Det är precis lika obekvämt för en undersköterska eller skötare att arbeta natt som det är för en sjuksköterska. 

Utbildad personal inom vård och omsorg är en bristvara idag. Att ta bort det tillägg som idag är en extra bonus är att göra sig själva en rejäl otjänst som arbetsgivare.

Veckan före jul besökte ordföranden för Kommunal Sydost Centrallasarettet i Växjö. Där möttes hon av medlemmar som sa att de redan har börjat se sig om efter andra arbeten. Som undersköterska är man idag en eftertraktad arbetskraft. Om man då inte blir uppskattad av sin arbetsgivare så är det inte särskilt konstigt om man söker sig till andra arbetsgivare.

I massmedia har regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson sagt att regionen är fullbemannad när det gäller undersköterskor. Då blir frågan; hur ser rekryteringsbehovet ut? Behövs det inga undersköterskor i sommar, i höst och kanske till nästa vinter i Region Kronoberg? Lön är en del i att vara en attraktiv arbetsgivare, arbetsvillkor är en annan. Istället för att vara en föregångare bland Sveriges regioner blir Region Kronoberg nu istället en bakåtsträvare av rang. Detta är inte vad vi kallar en attraktiv arbetsgivare.

All heder till de partier som i media den senaste veckan sagt att de tänker rösta mot alliansstyrets förslag. Vår förhoppning är att även alliansen tar sitt förnuft till fånga och ändrar sitt förslag. Att få en uppskattning i form av ett extra OB-tillägg är en förmån; Låt de proffsiga medlemmarna i Kommunal få behålla den förmånen!

Mahlin Bergman
Ordförande, Kommunal Sydost

Thomas Olsson
Ordförande, LO-distriktet i Småland och Blekinge

Med hänvisning till:
https://www.smp.se/vaxjo/fortsatt-hojt-ob-i-regionen-men-inte-till-underskoterskor/

SD och Svenskt Näringsliv sprider lögner om skyddsombuden

Sverigedemokraterna och Svenskt Näringsliv sprider just nu direkt osanning om skyddsombudens roll och koppling till Socialdemokraterna. Låt mig därför komma med ett förtydligande som är mer sansat än vad som sägs i den högljudda debatt som pågår i sociala medier: Det finns inget krav på någon som vill bli skyddsombud att vara medlem i Socialdemokratiska partiet, varken för skyddsombud inom LO-kollektivet, TCO eller Saco. Ett skyddsombuds agerande kan däremot inte stå i strid med fackförbundets stadgar.

Så här utses skyddsombud:

  • Arbetstagarna väljer ett skyddsombud
  • Fackförbundet som är bundet av kollektivavtal utser skyddsombudet, förutsatt att den är medlem i förbundet. Finns ingen medlem i avtalsbärande förbund kan arbetstagarna välja annan person.
  • Vill ingen bli skyddsombud, kan ett regionalt skyddsombud bistå genom att organisera arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen och verka för att arbetsgivaren följer arbetsmiljöreglerna.

Koppling till ett fackförbund är avgörande med tanke på de trakasserier som skyddsombuden ibland utsätts för. Ett skyddsombud som står utan det fackliga stödet kan personligen bli skadeståndsskyldig till arbetsgivaren vid ett felaktigt agerande då förbundet tar kostnaderna vid en rättstvist.

Svårigheten att få skyddsombud vid arbetsplatser bottnar i frågor om rädsla för att bli utsatt för trakasserier från arbetsgivaren vid krav på åtgärder. På arbetsplatser där osäkra anställningar förekommer kan agerande i arbetsmiljöfrågor leda till att anställningen avslutas. Därav behovet av stöd från förbundet för att hantera uppdraget. De regionala skyddsombuden gör ovärderliga insatser på arbetsplatser där ingen vågar ta på sig uppdraget. Att skilja skyddsombud och regionala skyddsombud från det fackliga stödet skulle medföra en sämre arbetsmiljö än den vi idag bevittnar på svenska arbetsplatser.

I dagsläget dör människor på arbetsplatser, både på grund av olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar. Många är de regionala skyddsombuden som ingriper och därmed undviker fara för liv och hälsa. Vi måste därför verka för att fler vill ta på sig uppdraget som skyddsombud eller regionalt skyddsombud snarare än att skilja dem från det enda stöd de har idag. Det borde både Sverigedemokraterna och Svenskt Näringsliv inse.

Thomas Olsson
Ordförande LO-distriktet i Småland och Blekinge

Greta Thunberg, vår tids August Palm?

Måste bara applådera Greta Thunberg och det engagemang som hon för över på våra barn och deras framtid. Det vi nu ser kan vara vår tids stora nya folkrörelse.

Vad menar jag då? Jo det jag menar är den globala uppslutning runt klimatfrågan som har fått fäste i speciellt barn och unga.

Denna rörelse startades av bland annat Greta Thunberg, har efter detta fått en fantastisk spridning och nu är frågan hur vi kan förvalta detta och se till att det bidrar till att även våra barn och barnbarn kan leva utan att förstöra vår fina jord. Det är idag en himla massa barn och ungdomar som har valt att engagera sig i frågan om miljön och hur vi människor påverkar miljö och till och med förstör miljön. Detta kan påminna om hur arbetarrörelsen i början av 1900-talet drog igång med mäster Palm i spetsen och har sedan spridit sig att bli en framgångsfaktor för att se till att vårt lilla land i Norr har blivit så framgångsrikt.

Detta engagemang borde stöttas och hedras av oss alla som vill ha en jord att leva påp och att även våra barn i generationer kan fortsätta att leva.

Men hur bemöter vi och tar hand om detta fantastiska engagemang som sprider sig över vår planet?

I media får det ett stort utrymme och de flesta är nog överens om att ”något” måste göras. Det är dock en hel del som faktiskt GÖR något och det skall vi vara stolta över och även vara med och stötta.

Men det som förvånar mig är att det samtidigt finns de som häcklar och gör sig lustiga över det engagemang som dessa barn och ungdomar har. Det är ofta kränkta vita medelålders män som skapar nidbilder och ifrågasätter hur relevant detta engagemang och till och med så har jag sett att de ifrågasätter deras metoder att bedriva opinion på!

Detta är djupt tragiskt och lämnar en hel del att fundera över, men nu gäller det att vi tillsammans tar tillvara detta engagemang och att vi tillsammans lyssnar på den oro som dessa aktivister har.

Sedan måste vi tillsammans också tala om för de rövhattar som försöker att störa detta fina engagemang att de måste vara just vuxna i detta läge och stötta eller åtminstone vara in lyssnande.

Så jag uppmanar er alla att stödja och stötta det miljöengagemang som nu barn och ungdomar har med Greta Tunberg i spetsen. Detta leder bara till något bättre. Eller åtminstone lyssna på vad de har att säga för det rör oss ALLA.

Thomas Olsson, ordförande i LO-distriktet i Småland och Blekinge

Ett högt pris i ett svårt läge

Jag ska försöka mig på ett nyanserat inlägg angående överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna i detta ytterst känslosamma ämne. Det är ett svårt läge och Sverige har varit utan ny regering sedan valet i september. Det är valresultatet som styr och priset för att hålla bort Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna från makten är högt oavsett vad många tycker och känner.

Det är mycket i uppgörelsen som inte är bra, inte bra alls, speciellt när det gäller den ekonomiska omfördelningspolitiken, inskränkningar i LAS och fri hyressättning. När det gäller inskränkningar i arbetsrätten så måste jag ändå nämna att det år arbetsmarknadens parter som fått uppdraget dock med ett hot om lagstiftning om parterna inte kommer fram. Detta är väl just en del som upprör när arbetsmarknadens parter måste förhandla under ett tvång om lagstiftning, men jag har förtröstan i svenska modellen och tror att den kommer att leverera även i denna fråga så att de anställda kan behålla sin trygghet. Annars hamnar det på de fackliga organisationerna reagera med tydlighet.

I överenskommelsen är det tydligt att Centern och Liberalerna är överkompenserade och att det kommer leda till att Socialdemokraterna behöver genomföra en liberal politik vilket jag inte tror gagnar LO-förbundens medlemmar dessvärre.

Men i allt fokus på det som är mindre bra missar vi lätt att det finns en del bra satsningar i uppgörelsen, satsningar på miljön, mer resurser till välfärden och att vi faktiskt får en regering ledd av Socialdemokraterna. För vad är alternativet? Jo extraval säger många särskilt inom vänstern, men då ska vi inte glömma att om Löfven röstas ner går nog frågan till Kristensson innan det blir aktuellt med extraval. Då kommer nog C och L lägga ner sina röster och vi får en ultra konservativ regering med stöd från SD.

Speciellt mot bakgrund av överenskommelsen så måste vi i LO bevaka medlemmarnas intressen och det ska vi göra nationellt, regionalt och lokalt. Vi kommer att ta alla chanser att föra fram våra synpunkter i de forum vi kan. Vi kommer alltid att ha medlemmarnas intressen främst även om det innebär kritik mot sittande majoritet. Men en sak är säker, det är och kommer att vara en intressant och historieskrivande mandatperiod.

M, KD och SDs budget – Slår stenhårt mot vanligt folk

Politik handlar ju om vägval och värderingar. Jag kan förstå om det inte är enkelt att hänga med vad som händer inom politiken med sonderingsuppdrag, regeringsförhandlingar och budgetförhandlingar. Men nu till den delen som faktiskt spelar roll, den ekonomiska politiken. Det som påverkar vanligt folk mest i vardagen. Den budget som M, KD och SD röstade igenom i riksdagen, den slår stenhårt mot vanligt folk.

De konservativa krafterna i Sveriges riksdag genom Moderaterna och Kristdemokraterna har nu med hjälp av det yttersta högerpartiet Sverigedemokraterna, röstat fram en budget för Sverige 2019. Med anledning av det så måste vissa frågor ställas!

Är en konservativ politik framtiden för Sverige och det som ger vanligt folk trygghet?
Är detta en budget för vanligt folk?

Med slopad avdragsrätt för fackföreningsavgifter när arbetsgivarna får ha kvar sin avdragsrätt.
Med kraftiga nedskärningar på arbetsmarknadspolitiken genom att avskaffa extratjänster och kasta ut de som är svagast i arbetslöshet.
Med stora neddragningar på arbetsmiljöarbetet.
Med neddragningar i subventionerna till bostadsbyggandet, på klimatinvesteringar och på utbildningar.
Med utökat Rutbidrag vilket mest gynnar de rika.
Med sänkta skatter, mest för den tiondel som tjänar mest.
Med nedläggning av Jämställdsmyndigheten.

Kommer detta att stärka Sverige, göra Sverige tryggare och mer jämställt för vanligt folk?

Nej, det tror vi inte. Vi tror att det snarare gör Sverige mer ojämlikt och ökar på klyftorna där dom som tjänar allra mest är vinnarna och våra medlemmar får betala priset.
Nu gäller det att ta ansvar för Sverige, detta görs genom att se till att vi får ett styre som ger vanligt folk trygghet.