Bygg bostäder så vanligt folk kan bo och leva i trygghet!

Är det inte dags att släppa den naiva övertron på marknaden? En privat marknad är absolut rätt i vissa fall, men när det kommer till människors välmående och boende borde vi kanske lägga om kursen.
Är det inte dags att vi får ett statligt krav på större samhällsansvar gällande kommunernas allmännyttiga bostadsbolag?

För att skapa bra förutsättningar för ett gott liv vidhåller jag att det viktigaste är arbete och bostad. Det lustiga är att dessa ämnen ofta glöms bort i samhällsdebatten. Framförallt vikten av ett tryggt boende. Det ska inte bara vara tryggt med utgångspunkt från människors relationer till varandra utan också tryggt i den mening att de ska veta att de får bo kvar. Det är viktigt och till och med, vågar jag påstå, avgörande för hur väl vi kan få integrationen att fungera. Inte bara integration för nyanlända, vilket givetvis är extremt viktigt, utan även integrationen mellan generationer och andra samhällsgrupper emellan.

När vi pratar bostadspolitik reduceras ofta debatten till 6 kvarter i Stockholms innerstad, det är ju inte på något sätt representativt för Sverige. ” – Marie Linder, ordförande Hyresgästföreningen.

Flera partier vill inte röra begreppet marknadshyror. Däremot så uttalar de ett stöd för friare hyressättning. Min egna uppfattning är att ett sådant utspel går ut på att dölja sin egentliga agenda. Om de är för att ge bostadsbolag möjlighet att sätta hyran fritt, är inte det marknadshyror då? Skulle det inte vara mer ärligt att säga att de är för marknadshyror? Det är ju faktiskt människors hem vi pratar om. Kanske borde vi börja prata om hemfokuserad politik istället för benämningen bostadspolitik. Idag så ökar antalet unga som känner sig tvungna att bo hemma, hyra svart eller ett osäkert 2/3/4-handskontrakt. Att ha det i åtanke tillsammans med de många osäkra anställningarna som finns, undrar jag varför unga straffas på det här sättet.
Nästa vecka blir det min åttonde flytt på tre år. Majoriteten av mina saker har jag i två förråd – ett i Skövde och ett i Kungsbacka. Är det lätt att landa någonstans och bygga sig ett liv? Den frågan får mina resväskor svara på.” Pontus, Göteborg, från inmybackyard.se – ett samarbete mellan Hyresgästföreningen och Universal Music.

Enligt SCB är 6 av 10 boenden hyresrätter. Trotts det så finns det för få hyresrätter vilka är tillgängliga för några andra än medelålders övre medelklass. Byggtakten har avtagit något gentemot toppen som precis har varit. Ändå finns det väldigt många som inye gör annat än att drömma om möjlogheten till en egen bostad. Är det så att marknaden som avser möta behovet hos de mer och mest välbärgade börjar mättas? Kan det vara som så att det stora fokuset hos bolagen har legat hos de som har råd att betala mesta möjliga per kvm? Visst är det bra att behovet av bostad inom den gruppen tillgodoses, men vad händer med övriga grupper i samhället som suktar efter ett hem att bygga sina liv ifrån?

För vilka byggs det? Varför? Varför syns inte bostads/-hemfrågan i den politiska debatten?

Tyskland nämns ibland som exempel när hyressättningen och framförallt marknadshyror debatteras. Det är lite lustigt då staten i Tyskland har tillgodosett behovet av bostäder under tid samtidig som den svenska staten överlät det ansvaret till marknaden i och med Bildt-regeringen tillträde 1991. I och med det så här marknaden valt att hålla igen byggandet parallellt med ett ökat bostadsbehov med resultatet att lönsamheten per kvadratmeter har ökat markant. Till det här hör att staten har förflyttat den ekonomiska belastningen från sig själv till hushållen vilket, med det ökade kvadratmeterpriset som bakgrund, har försatt hushållen, alltså oss, i en ohållbar lånekarusell som vi blivit inbringade i.
Samtidigt så måste de kommuner som tappar invånare få hjälp och stöd att hantera det.
Är det inte dags att släppa den naiva övertron på marknaden? En privat marknad är absolut rätt i vissa fall, men när det kommer till människors välmående och boende borde vi kanske lägga om kursen.
Är det inte dags att vi får ett statligt krav på större samhällsansvar gällande kommunernas allmännyttiga bostadsbolag?

Varför fokuserar vissa politiska strömningar, så som allianspartierna, på att de få ska premieras? Jag vill se ett system med ett bredare politiskt perspektiv som, i stället för att skapa fantastiska förutsättningar för de mest välbärgade, skapar möjlighet till att bygga stabila grunder att stå på för alla så att vi fortsättningsvis får ett jämlikt samhälle.

Det är ju inte alla som är högavlönade med möjlighet att bo flott i Stockholms innerstad.

Jag hatar klassklyftor – alla förtjänar att bli vinnare


“Jag anser att vi bör fördela skatter och bygga system så att alla har råd att rymmas i systemen, så att alla får en chans att resa sig och för sin del bli vinnare. Inte räknas bort och tryckas ner och bli stämplad som en förlorare, för det är det ingen som är.”

Solna tingsrätt friade en misshandelsmisstänkt make eftersom han var från en fin familj. Blåmärkerna kan vara ett resultat av för lite sömn enligt nämndemännen, rapporterar Aftonbladet.
Cancerfondens senaste rapport gav gällande att cancervården inte är jämlik. Som lågutbildad får du finna dig i att du löper större risk för att dö än om du är högutbildad.
Åtta av tio anser att det finns ett klassamhälle enligt en undersökning gjord av den fackliga tankesmedjan Katalys.
I tidningen Arbetet kommenterar Göran Therborn undersökningen:
”– Vi har fått ett nytt klassamhälle, mycket brutalare, mycket mer kluvet än tidigare.
Förmögenshetskoncentrationen går inte att jämföra med något annat land i Europa, däremot med USA och Sydafrika.
– Den stora skillnaden går mellan de som har kapitalmakten i landet, plus den politiskt administrativa överheten – och å andra sidan alla andra vanliga löntagare, säger Göran Therborn.”
Och samtidig så ser vi ständigt rapporter om hur de som har får mer på bekostnad av dem som har mindre.
Rapporter om att friskolor tjänar stora pengar på våra barn med tillsnyggade betyg men i undersökningar lägre generella kunskaper.
Vårdföretag kan vi läsa om lite då och då som delar ut vinster till sina ägare. Och de här får dessutom stöd av oss alla andra som inte har så mycket i form av skatter.

Men vi måste ju ha möjlighet att välja. Det är ju det som är frihet! Eller..?

 

Det SKA inte spela någon roll i vilken familj en är född och uppvuxen i. När otryggheten kommer nära en själv ser man verkligen vikten av ett starkt välfärdssamhälle. Min son på bilden under en av många sjukhusvistelser.

“När vi hämtade ut medicin till vår son hemma och fick veta att den var subventionerad och inte kostade oss något. Det spelade roll för oss. Än mer borde det spela roll för de med lägre inkomster än de vi har i min familj.”

När vi hämtade ut medicin till vår son hemma och fick veta att den var subventionerad och inte kostade oss något. Det spelade roll för oss. Än mer borde det spela roll för de med lägre inkomster än de vi har i min familj.
Är inte det frihet. Att oavsett vilken klass du befinner dig i så vet du att du får vård. Att oavsett vilken klass du befinner dig i så behöver du inte oroa dig för att inte ha råd med medicinen till dina barn! Jag vill absolut inte se att någon förövare som har gett sig på mina barn ska gå fri på grund av att denne är från en fin familj!

När jag ser rapporter om människor som tjänar 50 gånger mer en genomsnittlig arbetare för att sedan vända blad och läsa om ytterligare förslag om skatteavdrag och paradisgömmor för de med fulla fickor, så kan jag inte hjälpa att må dåligt. Samtidigt hörs privatisering lite här och var uppburna av vindar viskandes frihet. Men i ett samhälle där välfärd helt uppbyggt på vinstintressen är det för mig svårt att se det tillgodose alla människors behov efter alla dess olika förutsättningar.
Det är inget fel med att ha en summa pengar på banken. Men faktum är att desto mer pengar som finns på bankkontot, desto större möjlighet har den personen att bidra till en positiv samhällsutveckling.
Jag kan inte tala för dig. Jag vill dock inte se att mina barn eller eventuella barnbarn begränsas i möjligheter att studera. Jag vill inte heller se att de ”räknas bort” eller ”prioriteras ner” i vård och omsorg för att de har valt yrken som inte gör dem väldigt rika men desto mer lyckliga, som min kära mamma som arbetar inom äldrevården till exempel.

Nej, fortsatt anser jag att vi bör fördela skatter och bygga system så att alla har råd att rymmas i systemen, så att alla får en chans att resa sig och för sin del bli vinnare. Inte räknas bort och tryckas ner och bli stämplad som en förlorare, för det är det ingen som är.

Det här önskar jag oss alla, framförallt mina barn!