Trygghet för alla – inte bara för några få

“Det är valår och vi matas med vallöften, fula debatter, vinklad statistik, fake news och kontraster. För mig är det självklart, jag vill leva i ett samhälle med trygghet för alla och inte bara de några få.”

”Vi kommer inte vika en millimeter på valfriheten”
Detta uttalande gör Gunnar Strömmer på Moderaternas pressträff när de lanserar sina vallöften. För att sätta detta i sitt sammanhang så pratade han om ”deras svenska modell”. Valfriheten står alltså över det gemensamt finansierade. Det är ett grundläggande problem för mig som är uppväxt med mindre disponibel inkomst än de som har råd att betala för sig. Ett annat problem för mig är att detta är ett förklätt ord för ”Gör så mycket vinst du bara orkar på skattepengar”.  Valfriheten som redan finns, om vi tar ett exempel på hur det blir när moderaterna styr är Nya Karolinska Sjukhuset, Världens trettonde dyraste byggnad. Jag säger det en gång till, VÄRLDENS TRETTONDE DYRASTE BYGGNAD. Hur har det kunnat bli såhär? Jo, så blir det när människor är jäviga och skor sig själva på det gemensamma.
Moderaternas rapport ”en bättre start i livet” riktar in sig på att sätta ännu högre press på unga genom att öka undervisningstiden med 1 timme om dagen, obligatorisk lovskola för de barn som riskerar att halka efter, och även ”karriärstjänster” i utanförskapsområden.
Det låter väldigt fint att höra att Moderaterna faktiskt bryr sig om de svagare i samhället och vill bekämpa fattigdom. Men blir det trovärdigt när man samtidigt driver frågan om att lagstifta löner och luckra upp LAS? Att lagstifta löner gör att fler kommer bli fattiga även om de jobbar, och att ungdomar skulle ha 70% av ingångslönerna gör att de skulle bli fattigare än alla andra. Och detta är inte en miniminivå utan ett tak. Hur lätt är det då att skapa sitt liv, flytta hemifrån och känna individuell frihet som den liberala läran så kärleksfullt pratar om?

Min åsikt är och kommer förbli att vi ska ha en generell välfärd som gäller alla oavsett hur mycket du har i plånboken och vi alla ska gemensamt finansiera till den efter bärkraft. För att skapa trygghet och bra förutsättningar till alla bör vi istället satsa på trygga tillsvidareanställningar och heltid. Satsa på Lärfritids en reform där fritids är avgiftsfritt och alla får gå oavsett om föräldrarna förvärvsarbetar eller inte. Just för att inte halka efter i skolan och kunna få hjälp om man kommer från ett hem där det inte finns studievana.

Det är valår och vi matas med vallöften, fula debatter, vinklad statistik, fake news och kontraster. För mig är det självklart, jag vill leva i ett samhälle med trygghet för alla och inte bara de några få. Plånbokens storlek ska inte få styra när och om vi behöver nyttja det gemensamma. Och det sista skattepengar ska gå till är konsulter, riskkapitalbolag och vinster i aktiebolag.